Vsetínská


katastr

Štýřice


odůvodnění

Podle města Vsetína, jednoho z center Valašska.


vznik názvu ulice

24. 03. 1953historický vývoj

24. 03. 1953: Vsetínskáměstská část

události

23. 3. 2011
Otevření Centra služeb pro osoby postižené poruchami komunikace a hybnosti 12. 3. 2007
Otevření Multifunkčního centra pro osoby s poruchami komunikace 12. 10. 1995
Otevření prvního logopedického stacionáře


stavby

sídliště
Vsetínská 1-5


Fl


Aktualizováno: 04. 04. 2012