Všetičkova


katastr

Stránice


odůvodnění

Bohuslav Dimitrij Všetička (1893-1942), inženýr, brigádní generál čs. armády, zemský velitel odbojové skupiny Obrana národa, popraven nacisty, doktor technických věd in memoriam.


poznámka

Na začátku 40. let 20. století byl v jednom nedatovaném plánu města Brna (Brünner Stadtplan, Verkag bei Friedr. Irrgang, Gedruckt bei R.M. Rohrer) ručně připsán návrh názvu této ulice: "Lessing-Gasse". Nezavedeno.


vznik názvu ulice

25. 09. 1946historický vývoj

18. 05. 1899: Lenaugasse + Lessinggasse (Lenauova + Lessingova)

26. 06. 1919: Liliová

17. 03. 1939: Liliengasse - Liliová

18. 07. 1939: Lenaugasse - Lenauova

10. 05. 1945: Lenauova

25. 09. 1946: Všetičkova


obrazyměstská část

osoby

Karel Absolon
bydliště od roku 1945 (dnes Všetičkova) Jan Bělehrádek
bydliště Bohuslav Bouček
bydliště (dnes Všetičkova) Štěpán Fiala
bydliště doložené v roce 1900 (dnes Všetičkova) Antonín Hamsík
bydliště doložené v letech 1920–1930 (dnes Všetičkova)
další osoby (16)...


objekty

Hugo Iltis
jiná realizace: Všetičkova 13/01 Anna Iltis
jiná realizace: Všetičkova 13/02 Fred Iltis
jiná realizace: Všetičkova 13/03 Hugh Hellmut Iltis
jiná realizace: Všetičkova 13/04 založení Lovecko-kynologického spolku pro Moravu a Slezsko
pamětní deska: Všetičkova 5/01
další objekty (1)...


Fl


Aktualizováno: 23. 10. 2018