Internetová encyklopedie dějin Brna

Zámecká

Zámecká
Aktualizováno: 21. 11. 2009

Zámecká - pohled na bývalý vrchnostenský zámek z parku.  AMB, fond U22 - sbírka pohlednic, sign. LXXXIVa-1.