Tomečkova


katastr

Lesná


odůvodnění

Jaromír Tomeček (1906-1997), brněnský právník a spisovatel, jenž čerpal náměty z přírodního prostředí, které se snažil přiblížit zejména mládeži.


vznik názvu ulice

27. 01. 2004historický vývoj

27. 01. 2004: Tomečkovapojmenováno po


městská část

Fl


Aktualizováno: 27. 12. 2015