Pilařova


katastr

Žebětín


odůvodnění

Jan Pilař (1876-1951), kněz a první čestný občan Žebětína. Zasloužil se o postavení nového kostela, Katolického domu a zvelebení hřbitova.


vznik názvu ulice

22. 06. 2004historický vývoj

22. 06. 2004: Pilařova


pojmenováno po


městská část

Fl


Aktualizováno: 13. 04. 2012