Internetová encyklopedie dějin Brna

Schergengasse (Šerhovní, též Biřická), též Dienergasse (Služebná)

Schergengasse (Šerhovní, též Biřická), též Dienergasse (Služebná)
Aktualizováno: 19. 04. 2012

Mečová - pohled od Panské ke Starobrněnské ulici (foto z období I. republiky). MuMB - sbírky, inv. č. A 8677/9778.