Nadační


katastr

Medlánky


odůvodnění

Podle nadace Jany Františky Prisky z Magni založené roku 1654 pro zajištění výchovy vzdělání zchudlých dívek panských, šlechtických i měšťanských. Této nadaci zv. Nadace Marie Školské odkázala zakladatelka také Medlánky, jež byly v té době jejím majetkem.


vznik názvu ulice

12. 09. 2006historický vývoj

12. 09. 2006: Nadačníměstská část


Aktualizováno: 30. 03. 2012