Na baštách


katastr

Brno-město


odůvodnění

Podle polohy ulice v místech bývalých městských hradeb s baštami.


poznámka

Užíván i německý název: Auf der Schanze.


vznik ulice

30. 12. 1918


historický vývoj

18. století: Judentorbastei

1836: Ferdinandstorbastei + Waffenplatz

21. 08. 1844: Unterm Franzensberg - Pod Franzensbergem

24. 05. 1867: Franzensberggasse

01. 09. 1908: Rudolf-M.-Rohrer-Gasse

30. 12. 1918: Na baštách

17. 03. 1939: Auf der Schanze - Na baštách

10. 05. 1945: Na baštách

25. 09. 1946: Baštyosoby

Irene Eisler
bydliště doložené v roce 1922 (dnes Bašty) Zdeněk Popelka
bydliště doložené v roce 1923 (dnes Bašty) Eugenie Schimmerling
bydliště doložené v září 1900 (dnes Bašty) Hugo Schimmerling
bydliště doložené v roce 1925 (dnes Bašty) Albert Wiener
bydliště a sídlo ordinace doložené v roce 1925 (dnes Bašty)


Fl


Aktualizováno: 28. 12. 2015