Krokgasse - Krokova


katastr

Zábrdovice


odůvodnění

Krok, bájná postava staročeských pověstí, údajný otec kněžny Libuše a jejích sester Kazi a Tety.


vznik ulice

17. 03. 1939


historický vývoj

1900: Klácelgasse (Klácelova)

30. 12. 1918: Klácelova (Klácelgasse)

28. 03. 1930: Krokova (Krokgasse)

17. 03. 1939: Krokgasse - Krokova

20. 02. 1942: Helmholtzgasse - Helmholtzova

10. 05. 1945: Helmholzova

25. 09. 1946: Krokova


obrazy

Fl


Aktualizováno: 29. 03. 2012