Křížová (Kreuzgasse)


katastr

Staré Brno


odůvodnění

Podle bývalé křižovnické komendy johanitů, která se do roku 1900 rozkládala v dolní části Pekařské ulice u křižovatky s dnešním Mendlovým náměstím.


vznik ulice

30. 12. 1918


obrazy

osoby

Karel Daněk
bydliště v době sňatku Alois Jaša
v domě č. 42 si otevřel v roce 1930 cukrárnu


události

2. 2. 1929
Maškarní merenda


Fl


Aktualizováno: 09. 04. 2012