U lazaretu


katastr

Zábrdovice, Židenice


odůvodnění

Podle polohy ulice v blízkosti vojenské nemocnice, zv. lidově lazaret, zřízené v roce 1784 v budovách zrušeného premonstrátského kláštera.


vznik ulice

10. 05. 1945


historický vývoj

24. 05. 1867: Lazarettgasse (Lazaretní)

30. 12. 1918: U lazaretu (Lazarettgasse)

17. 03. 1939: Lazarettgasse - U lazaretu

10. 05. 1945: U lazaretu

25. 09. 1945: Lazaretníosoby

Jan Penč
bydliště (dnes Lazaretní)


Fl


Aktualizováno: 09. 04. 2012