Dominikánská


katastr

Brno-město


odůvodnění

Podle dominikánského kláštera v ulici, založeného kolem roku 1228, zrušeného v roce 1784, jehož refektář byl do 80. let 16. století místem zemských sněmů a soudů moravské šlechty.


vznik názvu ulice

10. 05. 1945historický vývoj

13. století: platea Brunensis

15. století: Ex opposito s. Michaeli

16. století: Fischmarktgasse

17. století: Untere Brünner Gasse

začátkem 19. století: Hintere Brünner Gasse

24. 05. 1867: Dominikanergasse

30. 12. 1918: Dominikánská

17. 03. 1939: Dominikanergasse - Dominikánská

10. 05. 1945: Dominikánská


obrazy


městská část

osoby

Heinrich Arlow (též Orlow)
v domě č. 3 houslařská dílna Heinricha Arlowa Johann Bažant
bydliště doložené po v letech 1873–1886 (dnes Dominikánská) František Kalvoda
bydliště, kostel sv. Michala (dnes Dominikánské náměstí) Jakob Kliment
v domě č. 3 - sídlo houslařské dílny (od roku 1864) Josef Kliment
dům č. 3 - sídlo houslařské dílny (od roku 1893)
další osoby (7)...


objekty

František II.
pamětní deska: Dominikánská 2/01 vybudování blíže neurčeného objektu
pamětní deska: Dominikánská 2/02 Spine for Brno (Dračí ocas)
jiná realizace: Dominikánská 2/03 hraniční zeď
pamětní deska: Dominikánská 3/01 socha alegorie Zimy
sochařská realizace: Dominikánská 9/01


události

4. 10. 2023
Výstava Když jednoho podzimního rána studující 14. 12. 2022
Výstava Jan Zuziak: Insiderství outsidera 1. 10. 2013
Výstava Creative Help 29. 8. 2013
„Klavíry pro kohokoliv“ v Brně 2. 3. 2011
2. ročník festivalu Cinema Mundi
jedno z míst konání festivalu

další události (14)...
archeologické lokality

Fl


Aktualizováno: 25. 12. 2015