Internetová encyklopedie dějin Brna

Dra Lindenthala + Prastorferova

Dra Lindenthala + Prastorferova


 • katastr

  Štýřice


 • odůvodnění

  Zůstává otázkou, po kterém z bratří Lindenthalových je ulice pojmenována. Zda po Gustavu (1850-1935), Dr. h. c., ing. arch., světově proslulém projektantu zejména velkých mostů, žijícím od roku 1874 v USA , kde měl svou projekční kancelář a kde také zemřel a je pochován, nebo spíše po jeho mladším bratrovi Ernstovi (1853-1922), Dr. phil., středoškolském profesoru matematiky, který učil v Terstu, ve Vídni a v Brně (na c. k. reálce, učitelském ústavu a průmyslové škole), byl školním radou a patřil v Brně k významným a uznávaným německým osobnostem. Vzhledem k tomu, že ulice byla jeho jménem pojmenována 18. 7. 1939, tedy krátce po obsazení Brna nacistickými okupačními vojsky, je pravděpodobnější tato druhá varianta.

  Alois Prastorfer (1846-1912), architekt, projektant brněnského Ústředního hřbitova a budov hřbitovní správy na něm.


 • vznik ulice

  10. 05. 1945


 • 24. 01. 1930

  Švancarova (Švancaragasse)

 • 17. 03. 1939

  Švancaragasse - Švancarova

 • 18. 07. 1939

  Dr-Lindenthal-Gasse + Prastorfergasse - Dra Lindenthala + Prastorferova

 • 10. 05. 1945

  Dra Lindenthala + Prastorferova

 • 25. 09. 1946

  Švancarova + Krematorní

 • 28. 07. 1965

  Renneská třída


 • obrazy

  img0884.jpg img1621.jpg img1622.jpg img1653.jpg img1654.jpg img1655.jpg


 • pojmenováno po

  Ernst Lindenthal


 • osoby

  Ondřej (Andrej) Bezdíček
  bydliště (dnes Renneská třída) Věra Bezdíčková
  bydliště (dnes Renneská třída)


 • autor

  FlAktualizováno: 31. 03. 2017

Renneská - most přes řeku Svratku, rok 1987. MuMB - sbírky, inv. č. 33 303.