Les


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  trať

  Les


  katastr

  Chrlice


  rok / datum výzkumu

  1902, 1953


  instituce

  Archeologický ústav ČSAV


  nálezová zpráva

  288/66, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  948/54, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  229/86, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  1911/85, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  57/95, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  222/86, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  V roce 1902 byl v trati Les objeven únětický hrob, ze kterého podle I. L. Červinky pochází keramický hrnek, mísa s hlubokou brázdou pod okrajem, kostěné šídlo a hrot parohu se zářezy při tlustém konci.
  Při stavbě čistící stanice na řece Svratce v prosinci 1953 se narazilo na lidské kostry. Záchranný výzkum provedl Čeněk Staňa. Výzkum zachytil skupinku tří hrobů, položených za sebou v řade od severu k jihu, orientovaných JZ-SV, jejichž dna byla více než 200 cm pod dnešním povrchem. Zachycena však byla i kulturní vrstva. Rýsovala se na jižním profilu výkopu v hloubce 124 až 180 cm pod povrchem a obsahovala četné střepy. Vedle střepů, které jsou tvarově atypické, obsahoval celek několik zlomků vysloveně časně únětických. Kulturní vrstva v Chrlicích byla první určitější stopa po časně únětickém sídlišti na Moravě.


  kultury

  kultura únětická (2 200 - 1 700/1 600 př. Kr.)


  materiál / uložení

  Muzeum města Brna, inv. č. 314 684–314 685


  městská část  Studentský záznam


Aktualizováno: 26. 07. 2012