Trať Krajina


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  povrchový sběr


  trať

  Krajina


  katastr

  Chrlice


  rok / datum výzkumu

  1965


  instituce

  Vlastivědný kroužek v Chrlicích


  nálezová zpráva

  235/86, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  222/86, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  481/74, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  6/65, Muzeum města Brna


  popis

  V trati "Krajiny" bylo povrchovým sběrem zjištěno osídlení kultury velatické, laténské a římské.


  kultury

  období popelnicových polí: kultura velatická (1 300 - 950/920 BC)


  materiál / uložení

  Muzeum města Brna, inv. č. 314 670, 314 708 - 314 745


  městská část


  Studentský záznam


Aktualizováno: 26. 07. 2012