Internetová encyklopedie dějin Brna

1965: Trať Krajina

Trať Krajina


 • archeologické lokality

  Chrlice
  Krajina


 • typ výzkumu

  povrchový sběr


 • trať

  Krajina

 • katastr

  Chrlice


 • rok / datum výzkumu

  1965

 • instituce

  Vlastivědný kroužek v Chrlicích


 • nálezová zpráva

  235/86, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  222/86, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  481/74, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  6/65, Muzeum města Brna


 • popis

  V trati "Krajiny" bylo povrchovým sběrem zjištěno osídlení kultury velatické, laténské a římské.


 • kultury

  období popelnicových polí: kultura velatická (1 300 - 950/920 BC)


 • materiál / uložení

  Muzeum města Brna, inv. č. 314 670, 314 708 - 314 745


 • městská část

  Brno-Chrlice


 • autor

  Studentský záznam


Aktualizováno: 26. 07. 2012