Trať Krajina


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  náhodný nález


  katastr

  Chrlice


  rok / datum výzkumu

  1965


  nálezová zpráva

  48/74, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  57/95, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  8/65, Muzeum města Brna
  231/86, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  V listopadu 1965 byl objeven hrob únětické kultury, který byl porušený buldozerem.
  Z milodarů se podařilo zachránit pouze malý hrníček a dva bronzové korálky, které se však později ztratily.


  kultury

  únětická kultura: 2 200 - 1 700/1 600 BC


  materiál / uložení

  Muzeum města Brna, inv. č. 314670


  městská část


  Studentský záznam


Aktualizováno: 26. 07. 2012