Rebešovická - hospodářské budovy JZD - kravín


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  trať

  Roviny


  katastr

  Chrlice


  rok / datum výzkumu

  1967


  instituce

  Vlastivědný kroužek při Osvětové besedě v Chrlicích


  nálezová zpráva

  1198/10, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  1158/87, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  57/95, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  222/86, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  2/67, Muzeum města Brna


  popis

  Záchranný výzkum při stavbě kravína zaměřil svou pozornost na bortící se stěnu umělého terénního stupně probíhajícího podél severní strany hospodářských budov JZD.
  Při výzkumu byl zachycen větší porušený objekt s dusanou podlahou v hloubce asi 80 cm pod dnešním povrchem, vybavený zvláště upravenou pracovní plochou 110 x 170 cm, vytvořenou zvýšeným mazanicovým stupínkem. U stěny terénního stupně bylo v hloubce 70 cm objeveno prohnuté oválné dno hrnčířské pece. To, zda pec stála vně nebo uvnitř objektu, se zjistit nepodařilo.
  Bohatý nálezový materiál reprezentují především keramické nálezy a početné zvířecí kosti.
  Na základě keramiky byl nález zařazen do doby římské, do druhé poloviny 2. století n. l. Více než 15 kusů kulovitých dávek hrnčířské hlíny napovídá, že chod dílny byl náhle přerušen. Mohla by to být jedna ze stop ničivých následků začátku tzv. markomanských válek na Moravě.


  kultury

  doba římská B (50/70 - 180/200 po Kr.): cca 2. st. n. l.


  materiál / uložení

  Muzeum města Brna, inv. č. 315 285–315 302, 350 027


  osoby

  Jana Čižmářová
  archeoložka  městská část  Studentský záznam


Aktualizováno: 26. 07. 2017