Rebešovická - hospodářské budovy JZD - kravín


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  povrchový sběr


  katastr

  Chrlice


  rok / datum výzkumu

  1967


  instituce

  Muzeum města Brna


  nálezová zpráva

  238/86, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  57/95, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  222/86, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  3/67, Muzeum města Brna


  popis

  Při povrchovém sběru při stavbě kravína bylo zjištěno osídlení eneolitické, velatické, horákovské, laténské a římské.


  kultury

  horákovská kultura (2. pol. 7. stol. př.n.l.)
  kultura velatická (1 300 - 950/920 př. Kr.)
  doba laténská (A-D) (450 - 50 př. Kr.)
  doba římská (0 - 400 po Kr.)


  materiál / uložení

  Muzeum města Brna, inv. č. 314 767 - 314 806  městská část


  Studentský záznam


Aktualizováno: 26. 07. 2012