Zámecká č. p. 23 (p. Černý)


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  katastr

  Chrlice


  rok / datum výzkumu

  1929


  nálezová zpráva

  228/86, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  853/50, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  Před rokem 1929 byl vykopán v sousedství parcely pana Šroma, v domě u Černých, kostrový hrob kultury zvoncovitých pohárů, v němž byly dvě nádobky.


  kultury

  kultura zvoncovitých pohárů (2 500 - 2 000 př. Kr.)


  materiál / uložení

  MuMB


  osoby

  Antonín Černý
  majitel domu


  ulice

  městská část  Machan


Aktualizováno: 26. 07. 2012