Hausberg


  archeologické lokality

  Hausberg
  místní název: Hausberg Komín


  typ výzkumu

  bez bližšího určení


  trať

  Hausberk, návrší mezi ul. Ruský vrch a Dělnická


  katastr

  Komín  nálezová zpráva

  485/48, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  787/55, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  V západní části osady vystupoval z roviny asi 30 m vysoký kopeček syenitové skály. Kopec byl ze všech stran srázný, na temeni tvořil oválnou rovinku. Byl zde zjištěn příkop, rozdělený na dvě stejně dlouhé části. Patrně se jednalo o středověkou tvrz.


  kultury

  středověk (550 – 1500)


  městská část

  prameny, literatura

  článek v odborném periodiku

  ""Hausberg" v Komíně u Brna"


  Studentský záznam


Aktualizováno: 26. 07. 2012