Na Kristénkách


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  katastr

  Královo Pole


  rok / datum výzkumu

  1934


  nálezová zpráva

  835/51, 982/65, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  Na Krysténkách v roce 1934 rozkopal zahradník kostrové hroby kultury únětické. František Adámek zachránil z jednoho hrobu 7 nádob a pazourkový úštipek. Miroslav Chleborád vyzdvihl z jiného hrobu bronzovou dýku s 3 nýty, jež byla u kyčle kostry a 2 nádoby, z dalšího bronzovou hřivnu se svinutými konci, jehlici a dvě náramky.


  kultury

  únětická kultura: 2 200 - 1 700/1 600 BC


  osoby

  František Adámek
  archeolog podílející se na výzkumu Miroslav Chleborád
  z některých hrobů vyzvedl zajímavé archeologické nálezy


  městská část


  Studentský záznam


Aktualizováno: 14. 10. 2013