Plíže


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  katastr

  Maloměřice


  rok / datum výzkumu

  1941


  instituce

  Pravěké oddělení Zemského muzea v Brně


  nálezová zpráva

  174/45, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  404/89, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  1692/87, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  1691/87, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  2057/46, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  2812/46, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  1693/87, Výpis z inventáře MZM, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  1734/80, Fototabulky, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  1470/89, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  2431/46, Das keltische Gräberfeld von Brünn - Malmeritz, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  V době od 16. května do 25. června 1941 bylo na ploše stavby překládacího nádraží v trati „Plíže“ prokopáno celkem 76 hrobů, všechny laténské až na jeden patrně slovanský (bez milodarů v dřevěném obkladu).
  Z počtu vykopaných hrobů byly 4 žárové. Všechny hrobové jámy byly orientovány téměř od severu k jihu a od tohoto základního směru byly obyčejně odchýleny do směru SSV-JJZ. Jen 4 hroby byly orientovány v směru Z-V.
  Mezi nálezy převládaly četné spony, náramky, nánožníky z bronzu nebo lignitu, ze zbraní mnoho mečů, železná kopí, z nádob mnoho hrncovitých váz, poháry, misky a jeden hrnec i s poklicí, vše černě leštěné. Na ploše pohřebiště byl nalezen i soubor bronzových kování dřevěné konvice, která náleží k vrcholům keltského umění. Nález připadá střední době laténské, dle J. Poulíka rokům 350–200 před n. l.


  kultury

  doba laténská C (230 - 150 př. Kr.)
  raný středověk (550 – 1200)
  ulice

  městská část  Studentský záznam


Aktualizováno: 24. 02. 2018