Ul. Slaměníková (nad cementárnou pod "Hadím")


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  bez bližšího určení


  katastr

  Maloměřice


  rok / datum výzkumu

  1940


  nálezová zpráva

  927/46, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  979/55, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  Nad cementárnou pod "Hadím" byly v roce 1940 rozkopány kostrové hroby spadající do období raného středověku. V jednom z hrobů byl nalezen železný nožík, plochý kroužek, sekyrka s ostny pod krátkým týlem a hrnek s vlnicí. Na dně byla hrnčířská značka ve tvaru kříže v obvodovém kruhu.


  kultury

  raný středověk (550 – 1200)


  materiál / uložení

  Moravské zemské muzeum  městská část


  Studentský záznam


Aktualizováno: 26. 07. 2012