Medlánky, cihelna


  archeologické lokality

  katastr

  Medlánky


  rok / datum výzkumu

  1905, 1937


  nálezová zpráva

  835/51, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  1504/65, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  906/50, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  V medlánecké cihelně vykopal v roce 1905 Anton Rzehak kulturní jámu menších rozměrů. Obsahovala střepy několika zvoncovitých pohárů, hrnců, hrubších nádob, mís a kamenné drtidlo.
  V letech 1935–1937 zde byly nalezeny zbytky pohřebiště ze starší doby bronzové – kultury únětické. Řada hrobů byla rozkopána při skopávání hlíny. Některé prý byly obloženy kameny. Dva pohřby byly 60 a 80 cm hluboko a kostry byly uloženy ve směru Z-V na pravém boku. Při nich se nacházely misky, červený hrnek, fragment bronzové ozdoby a oblázek.


  kultury

  kultura zvoncovitých pohárů: 2 500 - 2 000 BC
  únětická kultura: 2 200 - 1 700/1 600 BC


  materiál / uložení

  Zemské museum Brno


  osoby

  Anton Rzehak
  archeolog


  městská část

  stavby

  Cihelna Medlánky
  Kuřimská 21  Studentský záznam


Aktualizováno: 26. 03. 2013