Soběšská


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  bez bližšího určení


  katastr

  Obřany  nálezová zpráva

  1079/47, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  874/55, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  1264/10, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  V trati Soběšská se rozkládalo malé sídliště kultury s malovanou keramikou. F. Adámek spolu s E. Vodičkou, B. Vyskočilem a L. Kučerou prozkoumali 10 jam s červeně i žlutě malovanou keramikou.
  Nalezeny byly také lžíce, sošky, četné nožíky, škrabadla z pazourku, rohovce i obsidiánu.


  kultury

  kultura s moravskou malovanou keramikou II (4 000 - 3 700 př. Kr.)


  osoby

  František Adámek
  archeolog podílející se na výzkumu


  městská část

  Studentský záznam


Aktualizováno: 13. 10. 2017