Široké


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  bez bližšího určení


  trať

  Široké


  katastr

  Obřany


  rok / datum výzkumu

  1927


  instituce

  E. Vodička a F. Adámek


  nálezová zpráva

  784/50, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  1644/67, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  Ve dnech 10. – 25. srpna 1927 vykopali E. Vodička a F. Adámek v trati Široké (parc. č. 1116) větší sídelní objekt z období kultury zvoncovitých pohárů, jehož obdélníkový půdorys měl rozměry 6 x 4 m. Delší osa byla orientována ve směru Z - V.
  Zásyp tvořila tmavá hlína s velkým množstvím střepů. Mezi nálezy se objevily i kostěné a kamenné nástroje.


  materiál / uložení

  Moravské museum v Brně /sb. E. Vodičky/


  osoby

  František Adámek
  archeolog podílející se na výzkumu


  městská část

  prameny, literatura

  článek v odborném periodiku

  "Fundnachrichten aus Mähren"  Studentský záznam


Aktualizováno: 13. 10. 2017