Internetová encyklopedie dějin Brna

1995: Petrov 2, kanalizace

Petrov 2, kanalizace


 • archeologické lokality

  Petrov


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  315

 • katastr

  Brno-město


 • rok / datum výzkumu

  1995

 • instituce

  ÚAPP Brno


 • terénní situace

  Výkopy porušily členité souvrství, které bylo proťato pouze výkopem kanalizační šachtice na východním okraji (profily P7-P10). Podloží lze charakterizovat jako svahové písčité hlíny s četným zastoupením úlomků hornin metabazitové zóny, tvořící vlastní jádro návrší Petrov. Bylo dosaženo pouze u profilů P7, 7a, 9a, 10.

 • nálezová zpráva

  3/96, 1996, Brno - Petrov č. 2 1995, archiv ÚAPP Brno


 • popis

  Výzkum přinesl závažné poznatky k osídlení východního svahu Petrova. Nelze zde zjevně počítat s osídlením z doby počátků města v 1. polovině 13. století v rozsahu běžném v jiných částech historického jádra. Sídlištní aktivita narůstá až koncem 13. století, kam náleží zejména mimořádně pozoruhodný cihlový objekt 02. Patrně v téže době vznikl i unikátní, dobře dochovaný gotický sklep pod domem č. 2.


 • kultury

  vrcholný středověk (1 200 – 1 400 )
  novověk 1 (1 500 – 1600): 2. pol. 16. století


 • materiál / uložení

  Muzeum města Brna inv. č.: 42/95-122,124-131,135-139,143,144


 • obrazy

  img14375.jpg img14376.jpg


 • ulice

  Petrov


 • městská část

  Brno-střed


 • stavby

  Petrov 2
  Petrov 2/274


 • související odkazy

  mapa


 • prameny, literatura


 • autor

  Gei


Aktualizováno: 25. 05. 2019

Petrov 2 - archeologický výzkum vyvolaný stavbou kanalizace (celkový pohled z jihovýchodu na trasu kanalizace, v popředí profil P12).  Foto ÚAPP Brno 1995, č. neg. 42/95-16.