Sanace brněnského podzemí - blok 28 (Zámečnická, nám. Svobody, Dominikánské nám.)  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  číslo parcely

  528, 537, 509, 525, 516


  katastr

  Brno-město


  rok / datum výzkumu

  1999


  instituce

  Archaia Brno o.p.s.


  nálezová zpráva

  31/99, 1999, Brno - blok 28, Archaia Brno o.p.s.


  popis

  V souvislosti s projektem sanace brněnského podzemí v domovním bloku 28 (mezi ulicemi Zámečnická, nám. Svobody, Panská, Dominikánské nám.) bylo v roce 1999 dokumentováno několik průzkumných sond.
  V prostoru dnešního domu č. 18 na náměstí Svobody, který po asanaci na přelomu 19. a 20. století zabral dvě středověká městiště, byly dokumentovány 3 sondy. Sondy (S1, S3) položené ve sklepním prostoru domu zachytily odpadní jímky z 13. - 14. století, které byly součástí hygienického zázemí jižnějšího středověkého městiště. Sonda S4 umístěná v severním suterénu domu č. 18 zachytila pouze zdivo dnešního domu. Sondy před vnějším průčelím bloku na náměstí Svobody (S5-S8), stejně jako sondy na Dominikánském náměstí (S9-10, S13) dokumentovaly pouze recentní zásahy inženýrských sítí.
  Na Zámečnické ulici v chodníku při severním průčelí domu Dominikánské náměstí 4 (č. p. 186) byla dokumentována průzkumná šachta S11. Nacházely se zde torzální pozůstatky někdejší sklepní prostory, značně poškozené při výstavbě stávajících budov na počátku 20. století. Zdivo představovalo relikt valené klenby sklepa zasypaného převážně stavební sutí.


  kultury

  novověk (1 500 - současnost)
  středověk (550 – 1500)  městská část  Kol, Sed


Aktualizováno: 30. 07. 2012