Internetová encyklopedie dějin Brna

1951: Olomoucká 3d

Olomoucká 3d


 • archeologické lokality

  Areál 1. brněnské strojírny
  Židenice


 • typ výzkumu

  náhodný nález


 • katastr

  Židenice


 • rok / datum výzkumu

  1951


 • nálezová zpráva

  1367/51, Archiv ARÚ AV ČR v Brně


 • popis

  Při výkopu jámy pro patku sloupu byla porušena kulturní jáma ze starší doby železné. Na dně jámy, v hloubce 260 cm, ležela nádoba a v okolí byly kousky vypálené hlíny. Ze stěn výkopu se podařilo dále zachránit koflík, amfory, okraj mísy a část hrncovité nádoby.


 • kultury

  doba halštatská (C-D) (750 - 400 př. Kr.)


 • materiál / uložení

  Státní archeologický ústav Brno (dnešní Archeologický ústav AV ČR)


 • ulice

  Olomoucká


 • městská část

  Brno-Židenice


 • autor

  Machan


Aktualizováno: 31. 07. 2012