Česká 8


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  číslo parcely

  558


  katastr

  Brno-město


  rok / datum výzkumu

  1988


  instituce

  AÚ ČSAV Brno


  popis

  Menší záchranný archeologický výzkum proběhl v roce 1988 při výkopu nového sklepa v přední části domu na nároží ulic Česká a Jakubská. Zachycen byl starší suterén o hloubce 3,3 m, který byl vyplněn bohatými nálezy z přelomu 15. a 16. století.


  kultury

  středověk - novověk


  materiál / uložení

  MuMB


  ulice

  městská část

  související odkazy

  prameny, literatura


  Sed


Aktualizováno: 31. 07. 2012