Internetová encyklopedie dějin Brna

1955: Holásecká štěrkovna

Holásecká štěrkovna


 • archeologické lokality

  Holásky


 • typ výzkumu

  náhodný nález


 • katastr

  Holásky


 • rok / datum výzkumu

  1955

 • instituce

  Státní archeologický ústav


 • nálezová zpráva

  614/55, Archiv ARÚ AV ČR v Brně


 • popis

  Na konci roku 1954 byly skryty hliněné vrstvy až na štěrkopísky, přičemž se vyrýsovaly sídlištní objekty s popelovitou výplní ze starší doby kamenné.
  Z movitých nálezů byly vyzvednuty střepy (převážně z tenkostěnné nádoby s rytou výzdobou), rohovcový, silně retušovaný předmět a část žulového drtiče obilí.


 • kultury

  kultura s lineární keramikou (5 700 - 5 100 př. Kr.)


 • materiál / uložení

  Moravské zemské muzeum


 • osoby

  Bohuslav Klíma st.
  objevitel nálezu Rudolf Tichý
  soupis nálezů


 • městská část

  Brno-Tuřany


 • autor

  Machan


Aktualizováno: 05. 02. 2016