Holásecká štěrkovna


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  náhodný nález


  katastr

  Holásky


  rok / datum výzkumu

  1955


  instituce

  Státní archeologický ústav


  nálezová zpráva

  614/55, Archiv ARÚ AV ČR v Brně


  popis

  Na konci roku 1954 byly skryty hliněné vrstvy až na štěrkopísky, přičemž se vyrýsovaly sídlištní objekty s popelovitou výplní ze starší doby kamenné.
  Z movitých nálezů byly vyzvednuty střepy (převážně z tenkostěnné nádoby s rytou výzdobou), rohovcový, silně retušovaný předmět a část žulového drtiče obilí.


  kultury

  kultura s lineární keramikou (5 700 - 5 100 př. Kr.)


  materiál / uložení

  Moravské zemské muzeum


  osoby

  Bohuslav Klíma st.
  objevitel nálezu Rudolf Tichý
  soupis nálezů


  městská část


  Machan


Aktualizováno: 05. 02. 2016