Nad Krumlovou pískovnou


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  bez bližšího určení


  katastr

  Holásky


  rok / datum výzkumu

  1936–1939


  nálezová zpráva

  832/50, Archiv ARÚ AV ČR v Brně
  1049/46, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  Na terase nad Holáskami směrem k Tuřanům bylo strženo při těžbě písku cca 81 hrobů birituálního pohřebiště z pozdního eneolitu. Většinu hrobů se podařilo Innocenci Ladislavu Červinkovi a Miroslavu Chleborádovi zdokumentovat či alespoň zachránit s nebožtíkem uložené milodary.
  Jde především o keramické nádoby, jako miska, džbánek, hrnec, dva zvoncovité poháry atd., dále dvě měděné triangulární dýky, jednu nátepní destičku a zlatou ploténku, snad kování rukojeti dýky.


  kultury

  kultura zvoncovitých pohárů (2 500 - 2 000 př. Kr.)


  materiál / uložení

  Moravské zemské muzeum


  poznámka

  Souvisí s nálezy z Richterovy pískovny.


  osoby

  Innocenc Ladislav Červinka
  dokumentace hrobů Miroslav Chleborád
  dokumentace hrobů


  městská část


  Machan


Aktualizováno: 02. 06. 2017