Jižně od vesnice


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  povrchový sběr


  katastr

  Holásky


  rok / datum výzkumu

  1955


  nálezová zpráva

  1660/55, Nálezová zpráva, Archiv ARÚ AV ČR v Brně


  popis

  Při povrchovém sběru na polích jižně od Holásek byly nalezeny dva střepy mísovitých nádob z doby bronzové. Střepy jsou z jemného písčitého materiálu šedé barvy matného povrchu, pouze jeden je z vnější strany leštěný tuhou.


  kultury

  doba bronzová neurčená


  městská část


  Machan


Aktualizováno: 31. 07. 2012