Obřanské hradisko


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  systematický výzkum


  katastr

  Obřany


  rok / datum výzkumu

  1880-1946


  instituce

  Moravský archeologický klub, Státní archeologický ústav


  popis

  Výzkumy na lokalitě nebyly nikdy vedeny systematicky, šlo spíše o nekoordinované kořistění amatérských badatelů, které započalo již koncem 70. let 19. století sběry a drobnými výkopy F. Koudelky. Od roku 1888 zde provádí odkryvy členové Muzejního spolku a později řada místních zájemců o archeologii, zejména E. Vodička, F. Adámek a V. Vyskočil, v letech 1944-1946 s pověřením SAÚ.
  Uvnitř hradiska byly prozkoumány stovky sídlištních objektů obytného, výrobního, odpadního a hospodářského charakteru. Domy se soustřeďovaly spíše v jižní a střední části lokality a hospodářské a výrobní objekty v části severní.
  V okolí se nachází síť dalších soudobých osad doby popelnicových polí, které tvořily zázemí vlastního hradu. Poblíž hradiska bylo také částečně prozkoumáno žárové pohřebiště, jehož rozsah se odhaduje na 5 ha a počet hrobů na 2000.
  Z hradiska a pohřebiště pochází velké množství archeologických nálezů - doklady barevné metalurgie, železářství, textilnictví či kosťařství, bronzové a železné šperky, bronzová plastika koníka, předměty zvláštního určení jako keramické měsícovité idoly, zvířecí figurky, dvojité nádobky, model pícky a unikátní miska s "písemnými" znaky na hrdle.


  kultury

  velatická kultura: 1200 - 1000 př.n.l.
  podolská kultura: 1000 - 750 př.n.l.
  horákovská kultura (2. pol. 7. stol. př.n.l.): 750 - 400 př.n.l.


  materiál / uložení

  MZM  městská část

  prameny, literatura

  Ostatní literatura

  "Die Urnenlager in Obřan"

  článek v odborném periodiku

  "Josef Hladík (nekrolog)"  Baa


Aktualizováno: 23. 11. 2014