Internetová encyklopedie dějin Brna

1880-1946: Obřanské hradisko

Obřanské hradisko


 • archeologické lokality

  Obřanské hradisko
  Obřany


 • typ výzkumu

  systematický výzkum


 • katastr

  Obřany


 • rok / datum výzkumu

  1880-1946

 • instituce

  Moravský archeologický klub, Státní archeologický ústav


 • popis

  Výzkumy na lokalitě nebyly nikdy vedeny systematicky, šlo spíše o nekoordinované kořistění amatérských badatelů, které započalo již koncem 70. let 19. století sběry a drobnými výkopy F. Koudelky. Od roku 1888 zde provádí odkryvy členové Muzejního spolku a později řada místních zájemců o archeologii, zejména E. Vodička, F. Adámek a V. Vyskočil, v letech 1944-1946 s pověřením SAÚ.
  Uvnitř hradiska byly prozkoumány stovky sídlištních objektů obytného, výrobního, odpadního a hospodářského charakteru. Domy se soustřeďovaly spíše v jižní a střední části lokality a hospodářské a výrobní objekty v části severní.
  V okolí se nachází síť dalších soudobých osad doby popelnicových polí, které tvořily zázemí vlastního hradu. Poblíž hradiska bylo také částečně prozkoumáno žárové pohřebiště, jehož rozsah se odhaduje na 5 ha a počet hrobů na 2000.
  Z hradiska a pohřebiště pochází velké množství archeologických nálezů - doklady barevné metalurgie, železářství, textilnictví či kosťařství, bronzové a železné šperky, bronzová plastika koníka, předměty zvláštního určení jako keramické měsícovité idoly, zvířecí figurky, dvojité nádobky, model pícky a unikátní miska s "písemnými" znaky na hrdle.


 • kultury

  velatická kultura: 1200 - 1000 př.n.l.
  podolská kultura: 1000 - 750 př.n.l.
  horákovská kultura (2. pol. 7. stol. př.n.l.): 750 - 400 př.n.l.


 • materiál / uložení

  MZM


 • osoby

  Jan Knies
  Karel Jaroslav Maška


 • městská část

  Brno-Maloměřice a Obřany


 • prameny, literatura

  Ostatní literatura
  "Die Urnenlager in Obřan"
  článek v odborném periodiku
  "Josef Hladík (nekrolog)"


 • autor

  Baa


Aktualizováno: 23. 11. 2014