Stará Niva


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  povrchový sběr


  trať

  Stará Niva


  katastr

  Chrlice


  rok / datum výzkumu

  1930


  instituce

  Muzeum města Brna


  nálezová zpráva

  223/86, Archiv ARÚ AV ČR v Brně
  739/58, výpis z archivu Praha, č. j. 3383/39, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  1/65, Muzeum města Brna


  popis

  Při povrchovém sběru provedeném 29. 5. 1930 byly na lokalitě nalezeny keramické střepy z různých období pravěku, rané doby dějinné i raného středověku. Z mladších období byly nalezeny také žernovy.


  kultury

  kultura s moravskou malovanou keramikou I (4 800 - 4 000 př. Kr.)
  kultura mohylová středodunajská (1 700/1 600 - 1 300 př. Kr.)
  kultura horákovská (750 - 500 př. Kr.)
  doba římská (0 - 400 po Kr.)
  hradištní období (650 - 1 200)


  materiál / uložení

  Muzeum města Brna. inv. č. 314 757–314 765


  městská část


  Machan


Aktualizováno: 06. 08. 2012