Internetová encyklopedie dějin Brna

1966: Za dvorem

Za dvorem


 • archeologické lokality

  Chrlice


 • typ výzkumu

  povrchový sběr


 • trať

  Vinohrady?

 • katastr

  Chrlice


 • rok / datum výzkumu

  1966

 • instituce

  Vlastivědný kroužek v Chrlicích


 • nálezová zpráva

  224/86, Nálezová zpráva, Archiv ARÚ AV ČR v Brně
  57/95, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  222/86, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  3/66, Muzeum města Brna


 • popis

  Povrchovým sběrem střepů bylo na lokalitě doloženo osídlení z pozdní doby kamenné, střední doby bronzové a doby římské.


 • kultury

  kultura mohylová středodunajská (1 700/1 600 - 1 300 př. Kr.)
  doba římská (0 - 400 po Kr.)
  eneolit neurčený (4 400 - 2 200/2 000 př. Kr.)


 • materiál / uložení

  Muzeum města Brna 314 695–314 707


 • městská část

  Brno-Chrlice


 • prameny, literatura


 • autor

  Machan


Aktualizováno: 31. 07. 2012