Internetová encyklopedie dějin Brna

Pod slévárnou

Pod slévárnou


 • archeologické lokality

  Chrlice


 • typ výzkumu

  náhodný nález


 • katastr

  Chrlice


 • instituce

  Muzeum města Brna


 • nálezová zpráva

  232/86, Archiv ARÚ AV ČR v Brně
  57/95, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  222/86, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  5/65, Muzeum města Brna


 • popis

  Na lokalitě měla být nalezena dvouuchá amforka se dvěma výčnělky na spodní části hrdla mezi uchy, datovaná do starší doby bronzové.


 • kultury

  kultura únětická (2 200 - 1 700/1 600 př. Kr.)


 • materiál / uložení

  Muzeum města Brna, inv. č. 314 683


 • městská část

  Brno-Chrlice


 • prameny, literatura

  článek v odborném periodiku
  "Protoúnětické a únětické nálezy z Chrlic"


 • autor

  Machan


Aktualizováno: 31. 07. 2012