Internetová encyklopedie dějin Brna

1961: Zámecká č. p. 42

Zámecká č. p. 42


 • archeologické lokality

  Chrlice
  Zámecká


 • typ výzkumu

  bez bližšího určení


 • katastr

  Chrlice


 • rok / datum výzkumu

  1961


 • nálezová zpráva

  222/86, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv ARÚ AV ČR v Brně
  2432/63, Zpráva o nálezu, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  2566/61, Zpráva o porušení nálezu, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  57/95, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv ARÚ AV ČR Brno


 • popis

  Při hloubení rýhy pro vodovod bylo zachyceno pět jam. Dvě byly bez nálezů, tudíž nedatovány, jedna byla datována do střední doby bronzové a dvě do středověku. Z jámy z doby bronzové byly vytaženy střepy z hrubých svisle prstovaných nádob a silně přepáleného cedníku, dále mazanice a zvířecí kosti. Materiál je málo typický, proto neumožňuje přesné kulturní určení. Je možné, že se jedná už o počátek mladší doby bronzové (kultura velatická). Ze středověkých jam pak byly vyzvednuty střepy ze slídového materiálu.


 • kultury

  kultura mohylová středodunajská (1 700/1 600 - 1 300 př. Kr.)
  vrcholný středověk (1 200 – 1 400 )


 • materiál / uložení

  AÚ ČSAV Brno, inv. č. 352 - 1/61 - 352 - 36/61, 6. 5. 1974 odevzdáno MM Brno


 • ulice

  Zámecká


 • městská část

  Brno-Chrlice


 • autor

  Machan


Aktualizováno: 31. 07. 2012