Pomocné provozovny průmyslových staveb Brno


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  náhodný nález


  trať

  Žlíbky


  katastr

  Chrlice


  rok / datum výzkumu

  1985


  instituce

  AÚ ČSAV Brno


  nálezová zpráva

  1908/87, Nálezová zpráva, Archiv ARÚ AV ČR v Brně
  4/85, Brno-Chrlice 1985, Muzeum města Brna


  popis

  Při hloubení základu pro betonovou patku sloupu v JZ rohu výrobní haly byl porušen kostrový hrob z konce pozdní doby kamenné. V pravoúhlé hrobové jámě zahloubené 60–75 cm do podloží spočívala na levém boku středně skrčená kostra asi dvacetileté ženy s hlavou orientovanouo k SV a zlomky dvou nádob.


  kultury

  kultura se šňůrovou keramikou (2 800 - 2 300 př. Kr.)


  materiál / uložení

  AÚ ČSAV, inv. č. 05 413 - 1,2 /85, Anthropos, inv. č. A 17 811 (kostra)


  městská část


  Machan


Aktualizováno: 31. 07. 2012