Mezi ul. Vilová a Obilní, parc. 1863/44 (zahrádkářská kolonie)


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  náhodný nález


  trať

  Kopce


  katastr

  Chrlice


  rok / datum výzkumu

  1966


  instituce

  Leo Davídek


  nálezová zpráva

  56/92, Výpis z kandidátské dizertace, Archiv ARÚ AV ČR v Brně
  57/95, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  222/86, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  V zahradě u chaty pana Krause byl porušen hrob z konce pozdní doby kamenné. Z movitého materiálu byla do hrobu přidána keramika (hrnec, miska, džbánek, hrnek s uchem a část nádoby vejčitého tvaru).


  kultury

  kultura se šňůrovou keramikou (2 800 - 2 300 př. Kr.)


  osoby

  Leo Davídek
  vedoucí výzkumu


  městská část


  Machan


Aktualizováno: 31. 07. 2012