Pod slévárnou


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  bez bližšího určení


  katastr

  Chrlice  nálezová zpráva

  748/58, výpis z archivu Praha, č. j. 1003/37, Archiv ARÚ AV ČR v Brně
  866/51, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  57/95, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  Na lokalitě byly nalezeny střepy a nádoby (amfora a šálek) ze starší doby bronzové.


  kultury

  kultura únětická (2 200 - 1 700/1 600 př. Kr.)


  městská část

  Machan


Aktualizováno: 31. 07. 2012