Internetová encyklopedie dějin Brna

U dráhy

U dráhy


 • archeologické lokality

  Chrlice


 • typ výzkumu

  povrchový sběr


 • katastr

  Chrlice


 • instituce

  Prehistorický ústav FF UJEP


 • nálezová zpráva

  1912/85, Archiv ARÚ AV ČR v Brně
  57/95, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  222/86, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv ARÚ AV ČR Brno


 • popis

  Na lokalitě bylo na základě střepového materiálu identifikováno sídliště ze starší doby železné. Lokalizace není zcela jasná, mohlo by jít o sídliště v trati Kopce, porušené později stavbou sila.


 • kultury

  kultura horákovská (750 - 500 př. Kr.)


 • materiál / uložení

  Prehistorický ústav FF UJEP Brno


 • městská část

  Brno-Chrlice


 • prameny, literatura

  článek v odborném periodiku
  "Jihomoravská halštatská sídliště – II"


 • autor

  Machan


Aktualizováno: 31. 07. 2012