U dráhy


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  povrchový sběr


  katastr

  Chrlice  instituce

  Prehistorický ústav FF UJEP


  nálezová zpráva

  1912/85, Archiv ARÚ AV ČR v Brně
  57/95, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  222/86, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  Na lokalitě bylo na základě střepového materiálu identifikováno sídliště ze starší doby železné. Lokalizace není zcela jasná, mohlo by jít o sídliště v trati Kopce, porušené později stavbou sila.


  kultury

  kultura horákovská (750 - 500 př. Kr.)


  materiál / uložení

  Prehistorický ústav FF UJEP Brno


  městská část

  prameny, literatura

  článek v odborném periodiku

  "Jihomoravská halštatská sídliště – II"


  Machan


Aktualizováno: 31. 07. 2012