Internetová encyklopedie dějin Brna

1966: Za dvorem

Za dvorem


 • archeologické lokality

  Chrlice


 • typ výzkumu

  zjišťovací výzkum (sondáž)


 • trať

  Vinohrady

 • katastr

  Chrlice


 • rok / datum výzkumu

  1966

 • instituce

  Prehistorický ústav FF UJEP


 • nálezová zpráva

  1912/85, Archiv ARÚ AV ČR v Brně
  57/95, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv ARÚ AV ČR Brno


 • popis

  Na základě povrchových sběrů zde byla identifikována a prokopána zemnice s typickou keramikou ze starší doby železné.


 • kultury

  kultura horákovská (750 - 500 př. Kr.)


 • materiál / uložení

  Archeologický kroužek Chrlice, Prehistorický ústav FF UJEP Brno (k roku 1985?)


 • městská část

  Brno-Chrlice


 • prameny, literatura

  článek v odborném periodiku
  "Jihomoravská halštatská sídliště – II"


 • autor

  Machan


Aktualizováno: 31. 07. 2012