Podél severní dráhy od Ivanovic po továrnu Moravia


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  povrchový sběr


  katastr

  Chrlice  nálezová zpráva

  743/58, výpis z archivu Praha, č. j. 2294/46, Archiv ARÚ AV ČR v Brně
  237/45, podle rukopisu I. L. Červinky, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  765/55, opis hlášení I. L. Červinky, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  Na lokalitě byly vyorávány střepy z mladší doby železné a pravděpodobně i bronzová marnská spona a kroužek.


  kultury

  doba laténská (A-D) (450 - 50 př. Kr.)


  materiál / uložení

  Moravské zemské muzeum


  městská část

  Machan


Aktualizováno: 31. 07. 2012