Kopce (Pískovna Františka Černého)


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  bez bližšího určení


  trať

  Kopce


  katastr

  Chrlice


  rok / datum výzkumu

  1926


  nálezová zpráva

  751/58, 753/58, výpis z archivu Praha, č. j. 1003/37, Archiv ARÚ AV ČR v Brně
  78/45, podle rukopisu I. L. Červinky, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  57/95, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  222/86, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  3/85, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv Muzea města Brna


  popis

  V pískovně byl porušen hrob s bronzovou münsigenskou sponou, kroužkem a střepy z mladší doby železné. V literatuře z roku 1968 J. Čižmářová neuvádí že byl nalezen hrob, ale sídlištní jáma. V soupise laténských pohřebišť z Brněnska J. Čižmářové z roku 2011 jsou popsádny uvedené nálezy (spona a kroužek pravděpodobně z opasku), interpretace nálezových okolností zůstává ovšem stále nejasná.


  kultury

  doba laténská (A-D) (450 - 50 př. Kr.)


  materiál / uložení

  Moravské zemské muzeum, inv. č. 66 102 - 66 103


  městská část  Machan


Aktualizováno: 12. 09. 2012