Červený kopec


  archeologické lokality

  Červený kopec
  místní název: Kohnova cihelna


  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  katastr

  Bohunice


  rok / datum výzkumu

  1962–1973, 1977


  instituce

  MZM


  popis

  V průběhu 1. poloviny 20. století byla v hliníku cihelny díky aktivitě amatérských i profesionálních archeologů získána řada artefaktů ze starého a středního paleolitu. Pokračující těžba hlíny odhalila na počátku 60. let naleziště s mladopaleolitickou kamennou industrií, jehož výzkumu se účastnili badatelé z Moravského zemského muzea (J. Jelínek, K. Valoch, V. Gebauer).
  V letech 1969–1973 probíhal archeologický výzkum i v trati Kejbaly, na západním okraji cihelny, který poskytl kolekci dosud neznáme industrie z počátku mladého paleolitu, podle místa nálezu později pojmenovanou jako bohunicien (z uhlíků nalezených společně s těmito artefakty bylo získáno datum 43–40 000 BP).


  kultury

  paleolit střední (350 000/250 000 – 40 000/35 000 př. současností): starý, střední, mladší


  materiál / uložení

  MZM


  ulice

  městská část

  události

  století -7000. stol.
  Nejstarší kamenný nástroj


  prameny, literatura

  článek v odborném periodiku

  "Neue paläolithische Funde von Brno-Bohunice"  Baa


Aktualizováno: 10. 12. 2017