Sanace brněnského podzemí - Blok 44a (mezi Veselou, Solniční, Besední a komplexem hotelu International)


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  katastr

  Brno-město


  rok / datum výzkumu

  2002


  instituce

  Archaia Brno o.p.s.


  nálezová zpráva

  10/03, 2003, Sanace brněnského podzemí, blok 44a., Archaia Brno o.p.s.


  popis

  V souvislosti s projektem "Sanace brněnského podzemí" bylo v prostoru bloku 44a (sevřen ulicemi Veselou, Solniční, Besední a komplexem hotelu International), přibližně v místě dnešního parkoviště na ulici Veselé, položeno několik průzkumných sond. Zachyceno bylo sprašové podloží s nasedajícícm půdním typem, v několika sondách byl ovšem zachycen více jak 1,8 m mocný černozemní horizont, který bychom snad mohli spojovat se zanášením zde pravděpodobně existující deprese v období před založením města. Zaznamenány byly sídlištní aktivity z 13. století, včetně dřevohliněné zástavby. V sondě B2 bylo v reliktu zachyceno středověké zdivo, které bychom na základě umístění sondy mohli považovat za součást městské hradby. Nad situacemi z 13. století byl zachycen výraznější horizont 15. a 16. století, kdy v daném prostoru začíná vyrůstat nová zděná zástavba. Většina sond odkryla její pozůstatky a částečně byl dokumentován i její vývoj, který vyvrcholil výstavbou Staroměstských kasáren v polovině 18. století. Výrazný mladší horiznt představovaly navážky a terénní úpravy 19. a 20. století, které zahrnovaly i zplanýrovanou destrukci popsané zástavby.


  kultury

  středověk - novověk


  materiál / uložení

  MuMB  městská část

  související odkazy  Sed


Aktualizováno: 31. 07. 2012