Židenice - kasárna


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  katastr

  Židenice


  rok / datum výzkumu

  1925, 1926


  nálezová zpráva

  891/55, přepis hlášení I. L. Červinky, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  889/55, přepis hlášení I. L. Červinky, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  890/55, přepis hlášení I. L. Červinky, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  893/55, přepis hlášení I. L. Červinky, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  894/55, přepis hlášení I. L. Červinky, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  980/45, podle rukopisu I. L. Červinky, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  714/55, Opisy článků z Lidových novin a Moravské Orlice, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  897/55, Výpis z archivu AÚ Praha, č. j. 1069/37, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  398/46, podle rukopisu I. L. Červinky, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  965/46, soupis lokalit na k. ú. Židenice, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  V roce 1925 byly vyzvednuty tři žárové a o rok později dva kostrové pohřby patřící horákovské kultuře starší doby železné. O dalších porušených hrobech zbyly jen nejasné zprávy.
  Kostrový hrob č. 1 obsahoval kromě řady keramických nádob, železného nože a přeslenu soubor asi 15 000 drobných bronzových kroužků, které byly původně našity na tkanině nebo kůži a tvořily něco jako pancíř, příp. opasek.
  Druhý kostrový hrob obsahoval spíše ženskou výbavu – náhrdelník z různobarevných skleněných perel, bronzový náramek, železnou jehlici a sponu (v jednom ze žárových hrobů ležel železný hrot kopí).
  Při stavebních pracích v areálu kasáren byly porušeny i slovanské kostrové hroby z velkomoravského období; ve výkopu kanalizace byla zachycena kostra hlavou k západu, u ní hrnek zdobený vlnicemi a oválná bronzová přezka (později se našly ještě další čtyři hroby, dva byly ženské a dva mužské; pochází z nich keramické hrnky, železné hroty šípů, ocílky, hrot kopí, bronzová náušnice, železná břitva a nůž se zbytky tkaniny).


  kultury

  horákovská kultura (2. pol. 7. stol. př.n.l.): 750-400 př. n. l.
  paleolit mladší (40 000 – 11 000 př.Kr.): 9. stol.


  materiál / uložení

  MZM


  osoby

  Innocenc Ladislav Červinka
  vedoucí výzkumu


  ulice

  městská část


  Baa


Aktualizováno: 30. 09. 2017