Internetová encyklopedie dějin Brna

1986: 1. brněnská strojírna (Táborská 197/97)

1. brněnská strojírna (Táborská 197/97)


 • archeologické lokality

  Areál 1. brněnské strojírny
  Židenice


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  9/39

 • katastr

  Židenice


 • rok / datum výzkumu

  1986

 • instituce

  Moravské zemské muzeum


 • nálezová zpráva

  639/86, Nálezová zpráva, Archiv ARÚ AV ČR Brno


 • popis

  Původní až 0,5 m široká kulturní vrstva byla výrazně porušena recentními navážkami a zdmi slévárny. V základovém výkopu pro žíhací pec o rozměrech 6,5 x 4,3 m bylo zachyceno pět zahloubených sídlištních jam a dvě kůlové jamky, které však mohou být recentního původu. Vyjma objektu č. 2 byly zbylé jámy z větší části odtěženy už během výkopu. V severozápadním sektoru jámy č. 2 spočívala na sprašovém dně v silně skrčené poloze na pravém boku kostra muže orientovaná JV-SZ. Na noze mrtvého a kolem něj bylo nalezeno několik větších valounů, malé hrudky okrového barviva, pět kusů štípané industrie (šlo vesměs o neretušované čepele). V zásypu objektu byly nalezeny střepy ze starší doby bronzové, např. miska se žlábkem pod okrajem, a kousky mazanice.


 • kultury

  kultura únětická (2 200 - 1 700/1 600 př. Kr.)


 • materiál / uložení

  Moravské zemské muzeum, Pa 24-27/86, ústav Anthropos


 • ulice

  Táborská


 • městská část

  Brno-Židenice


 • autor

  Machan


Aktualizováno: 31. 07. 2012