Pod ivanovickou sladovnou, na pozemcích podél dráhy


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  bez bližšího určení


  katastr

  Brněnské Ivanovice, Holásky


  rok / datum výzkumu

  1894


  instituce

  Inocenc Ladislav Červinka


  nálezová zpráva

  750/55, výpis z archivu Praha, č. j. 1016/37, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  1049/46, soupis lokalit na katastru Holásek, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  1165/47, podle rukopisu I.L.Červinky, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  222/45, podle rukopisu I. L. Červinky, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  1689/87, výpis z inventáře Moravského muzea v Brně, kniha 15 - inventář SAÚ (I. L. Červinka), Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  Po obou stranách severní dráhy až po Holásecký potok bylo objeveno sídliště se střepy, pazourky a klenutými motyčkami z počátku pozdní doby kamenné. V tomto prostoru se rovněž objevuje laténský sídlištní materiál.


  kultury

  kultura jordanovská (4 200 - 4 000 př. Kr.)
  doba laténská B - D (230 - 0 př. Kr.)


  materiál / uložení

  Moravské zemské muzeum, přír. č. SAÚ 521 - 530


  poznámka

  Navazuje na sídliště na k. ú. Holásky.


  ulice

  městská část  Machan


Aktualizováno: 02. 08. 2012